Taeniatharum caput-medusae

  • Common name: Medusa head
  • Native: No
  • Plant type: Grass
  • Life span: Annual
  • Invasive: Invasive