Avena barbata

  • Common name: Slender Wild Oats
  • Native: No
  • Plant type: Grass
  • Life span: Annual
  • Invasive: Invasive